[1]
M. P. Nguyễn, V. H. Phan, T. T. Trần, H. M. Lê, H. N. T. Thái, và V. T. Võ, “KHẢO SÁT TỶ LỆ TRẺ TỪ 18 THÁNG ĐẾN 36 THÁNG CÓ NGUY CƠ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ BẰNG THANG ĐIỂM M-CHAT-R/F VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON Ở TỈNH CÀ MAU NĂM 2022 ”, ctump, số p.h 62, tr 207-214, tháng 7 2023.