[1]
T. T. L. Nguyễn, T. L. Trương, H. M. Trương, V. K. Nguyễn, L. N. Thái, và N. K. Trương, “KHẢO SÁT MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT NĂM THỨ 4 TRƯỚC KHI THỰC HIỆN KỸ THUẬT TIÊM TÊ CẬN CHÓP TRÊN BỆNH NHÂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM HỌC 2022-2023”, ctump, số p.h 61, tr 169–175, tháng 7 2023.