[1]
T. C. T. Phạm, C. Thị, N. N. Nguyễn, H. D. Lâm, và T. N. T. Phạm, “TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”, ctump, số p.h 50, tr 121-128, tháng 8 2022.