[1]
H. K. Lý, T. N. Nguyễn, N. P. Q. Huỳnh, và T. T. T. Nguyễn, “Thực trạng công tác quản lý người bệnh đái tháo đường và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021”, ctump, số p.h 47, tr 14–20, tháng 9 2022.