[1]
T. K. L. Trần và P. T. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”, ctump, số p.h 61, tr 85–92, tháng 7 2023.