[1]
T. D. Lư, T. H. Nguyễn, T. N. M. Nguyễn, T. D. M. Nguyễn, và V. T. Võ, “LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ NẶNG SUY DINH DƯỠNG CẤP VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, ctump, số p.h 61, tr 128–134, tháng 7 2023.