[1]
Đ. H. Trần, V. T. Huỳnh, Q. T. Trần, T. A. Nguyễn, và P. T. H. Võ, “NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN KHÁNG CLARITHROMYCIN VÀ LEVOFLOXACIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU NĂM 2022-2023”, ctump, số p.h 61, tr 175–181, tháng 7 2023.