[1]
Q. T. Phan, “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ TRÀ HOÀ TAN TỪ CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus) HỖ TRỢ GIẢM CÂN ”, ctump, số p.h 62, tr 158-164, tháng 7 2023.