[1]
V. T. Đinh, L. H. Hồ, V. L. Phạm, H. H. Lâm, H. P. Lữ, và Q. T. Đặng, “ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI CẦN THƠ NĂM 2021 – 2023”, ctump, số p.h 61, tr 155–162, tháng 7 2023.