[1]
D. G. B. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG HỖ TRỢ GIẢM CÂN CHIẾT XUẤT TỪ LÁ DÂU TẰM, LÁ SEN, LÁ TRÀ XANH VÀ QUẢ MƯỚP ĐẮNG ”, ctump, số p.h 62, tr 149-157, tháng 7 2023.