[1]
V. T. Trần, M. L. Lê, và Q. B. Hoàng, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN ĐA TIÊU CỰ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH TẠI BỆNH VIỆN MẮT – RĂNG HÀM MẶT CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023”, ctump, số p.h 61, tr 15–22, tháng 7 2023.