[1]
P. M. T. Võ, C. Đăng Trần, V. H. Phan, T. M. T. Cao, T. D. H. Nguyễn, và T. D. Võ, “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS ”, ctump, số p.h 62, tr 135-141, tháng 7 2023.