[1]
N. T. N. Lê, D. N. Võ, T. K. Lê, T. T. H. Nguyễn, và H. L. Phạm, “TÍNH GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO FINDRISC TRONG PHÁT HIỆN BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”, ctump, số p.h 50, tr 33–40, tháng 8 2022.