[1]
N. P. Q. Huỳnh và N. P. T. Huỳnh, “RÀO CẢN TRONG CHẤP NHẬN TIÊM NGỪA VẮC XIN VIRUS CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020”, ctump, số p.h 50, tr 24–32, tháng 8 2022.