[1]
H. H. H. Lý, T. B. N. Võ, T. T. Trần, T. N. Nguyễn, và N. X. L. Dương, “KHẢO SÁT MÃ VẠCH ADN, ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH TINH DẦU CỦA CÂY KHUYNH DIỆP SỪNG CAO-HỌ SIM (MYRTACEAE)”, ctump, số p.h 50, tr 14-24, tháng 8 2022.