[1]
. L. C. T. Phạm, V. H. B. Phan, và T. T. . Đỗ, “ Đánh giá kết quả điều trị áp tơ tái phát bằng laser Diode mức năng lượng thấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022”, ctump, số p.h 47, tr 7-13, tháng 9 2022.