[1]
Phan Trang Nhã, Vương Thị Hòa, và Lê Trung Hiếu, “KẾT QUẢ CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHI TIÊU CHẢY CẤP DƯỚI 5 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2020 - 2021”, ctump, số p.h 48, tr 54–62, tháng 11 2022.