[1]
Võ Thị Thùy Linh, “KIẾN THỨC VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KHOA Y – DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NĂM 2020”, ctump, số p.h 48, tr 136-141, tháng 11 2022.