[1]
Nguyễn Chí Nguyện, Nguyễn Thành Tấn, và Nguyễn Kim Ngân, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM PHỨC TẠP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2019 - 2020”, ctump, số p.h 48, tr 128-136, tháng 11 2022.