Nguyễn Văn Tân 1,2*, Trần Quỳnh Như, Nguyễn Thị Mộng, Võ Thị Hoa, Đào Duy Lượng, Lê Tuấn Anh và Ngô Thị Kim Trinh (2022) “KHẢO SÁT SỰ KHÁC NHAU VỀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH RỬA TAY VÀ ĐEO KHẨU TRANG PHÒNG COVID-19 TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI VÀ KHÔNG CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (48), tr 99-106. doi: 10.58490/ctump.2022i48.95.