Võ Hoàng Nghĩa *, Mai Huỳnh Ngọc Tân, Nguyễn Như Nghĩa và Phạm Hữu Lý (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHÁC ĐỒ CORTICOSTEROID ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (48), tr 82-89. doi: 10.58490/ctump.2022i48.91.