Võ , T. T., Ngô Thái Diệu Lương, Hạ Chí Lộc và Nguyễn Thị Hoài Trang (2022) “KẾT QUẢ BUỔI ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG KHÔ MẮT MỨC ĐỘ NHẸ BẰNG ĐỘNG TÁC XOA XOANG VÀ MẮT TRÊN SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (48), tr 9 - 15. doi: 10.58490/ctump.2022i48.88.