Trần , T. N., Phạm, H. L. và Nguyễn, T. T. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI 2 XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (41), tr 226-232. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/781 (Truy cập: 28Tháng Mười-Một2023).