Nguyễn, T. Q. và Nguyễn, V. L. . (2023) “VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DẠ DÀY VÀ NẠO HẠCH D2 TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN III ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (41), tr 127-134. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/766 (Truy cập: 28Tháng Mười-Một2023).