Nguyễn, T. Q. và Nguyễn, V. L. (2023) “VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DẠ DÀY VÀ NẠO HẠCH D2 TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN III”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (41), tr 127–134. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/766 (Truy cập: 21 Tháng Bảy 2024).