Trần , N. Ý. và c.s. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2021 – 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 78–84. doi: 10.58490/ctump.2023i61.730.