Huỳnh, T. P. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỊA Y USNEA UNDULATA VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG VÀO BÀO CHẾ KEM CHỐNG NẮNG”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 378–386. doi: 10.58490/ctump.2023i61.729.