Trần, T. N. N., Đặng, M. T., Nguyễn, N. T. và Bùi, X. T. (2023) “NGHIÊN CỨU VIỆC TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 44-48. doi: 10.58490/ctump.2023i62.726.