Nguyễn, M. T., Cao, V. T., Nguyễn, D. K., Trương, Q. B., Đỗ, V. H., Trần, T. L. và Nguyễn, Q. T. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 232-237. doi: 10.58490/ctump.2023i58.716.