Nguyễn, Q. H. và Lê, N. B. H. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA CÓ GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 225–231. doi: 10.58490/ctump.2023i58.715.