Nguyễn, T. N. và Hồ, A. C. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ỐNG TAI NGOÀI DO NẤM”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 217–224. doi: 10.58490/ctump.2023i58.714.