Nguyễn, H. L. và Nguyễn, V. K. (2023) “ỨNG DỤNG CÁC VẠT DA CƠ CÓ CUỐNG TRONG TẠO HÌNH KHUYẾT HỔNG SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN UNG THƯ BIỂU MÔ KHOANG MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 202-209. doi: 10.58490/ctump.2023i58.712.