Bùi, C. T., Hồ, T. T. T., Huỳnh, T. N. Ánh và Lê, T. T. (2023) “KHẢO SÁT TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ Ở THAI PHỤ ĐẾN KHÁM THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI ĐÀ NẴNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 194-201. doi: 10.58490/ctump.2023i58.711.