Nguyễn, T. T. và c.s. (2023) “ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ VÚ CÓ BỘ BA DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 187–193. doi: 10.58490/ctump.2023i58.710.