Huỳnh, T. B. L., Lê, T. T., Huỳnh, T. N. Ánh và Hồ, T. T. T. (2023) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 174-180. doi: 10.58490/ctump.2023i58.708.