Hoàng, T. M. H., Nguyễn, T. Đoan T. và Nguyễn, P. U. N. (2023) “KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 167-173. doi: 10.58490/ctump.2023i58.707.