Nguyễn, T. Đoan T., Phan, T. L. P., Hoàng, T. M. H. và Nguyễn, H. H. (2023) “ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 159-166. doi: 10.58490/ctump.2023i58.706.