Lê, T. T., Võ, T. N. H. và Phạm, T. T. (2023) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI BỆNH SỐNG SÓT SAU ĐỘT QUỴ NÃO VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 152–158. doi: 10.58490/ctump.2023i58.705.