Ngô, T. N. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ BÌM BỊP (CLINACANTHUS NUTANS, HỌ ÔRÔ (ACANTHACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 114–121. doi: 10.58490/ctump.2023i58.700.