Ngô, T. N., Nguyễn, T. T., Lê, T. B. T., Nguyễn, T. T. và Hoàng, T. H. S. (2023) “KHẢO SÁT TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ BÌM BỊP (CLINACANTHUS NUTANS, HỌ ÔRÔ (ACANTHACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 114-121. doi: 10.58490/ctump.2023i58.700.