Nguyễn, P. H., Đặng, T. V. K. và Võ, T. M. H. (2023) “PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 95–102. doi: 10.58490/ctump.2023i58.698.