Hoàng, N. N. L., Nguyễn, T. T. N., Nguyễn, T. A. V., Trần, Đăng T. và Trần, M. H. (2023) “THỰC TRẠNG RÁC THẢI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 72-78. doi: 10.58490/ctump.2023i58.696.