Hoàng, H. L. và Lê, N. K. L. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TÂM THU THẤT BẰNG SÓNG CAO TẦN ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 64-71. doi: 10.58490/ctump.2023i58.695.