Dương, T. K. H., Phạm, T. M. Q. và Ngô, T. H. L. (2023) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 48-55. doi: 10.58490/ctump.2023i58.693.