Nguyễn, Đ. P. T., Mai, T. H. và Lư, T. T. H. (2023) “TUỔI MÃN KINH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI Ở PHỤ NỮ MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 41–47. doi: 10.58490/ctump.2023i58.692.