Lê, H. M. C., Mai, V. H., Nguyễn, T. D. và Trần, T. H. (2023) “YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH RẤT NON THÁNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 27-33. doi: 10.58490/ctump.2023i58.690.