Võ, H. H. và Võ, T. N. (2023) “KHẢO SÁT RỐI LOẠN MIỄN DỊCH THỂ DỊCH Ở BỆNH NHI NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI KHOA NHI CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 20-26. doi: 10.58490/ctump.2023i58.688.