Nguyễn, T. H., Nguyễn, V. H. V., Nguyễn, P. K., Nguyễn, N. S., Cao, X. T., Trần, H. P., Bùi, V. T., Trần, M. H., Lê, P. T. và Trương, T. H. (2023) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TRƯỚC THẤP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 14-19. doi: 10.58490/ctump.2023i58.687.