Nguyễn, T. B. và c.s. (2023) “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI PHÒNG BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO Ở NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 16–23. doi: 10.58490/ctump.2023i62.680.