Bùi, C. M. Á. và Châu, N. H. (2023) “ĐẶC ĐIỂM TĂNG HUYẾT ÁP ÁO CHOÀNG TRẮNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐƯỢC ĐO HOLTER HUYẾT ÁP 24 GIỜ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 363–369. doi: 10.58490/ctump.2023i61.679.