Nguyễn, L. Á. H. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 246–252. doi: 10.58490/ctump.2023i61.676.