Đặng , V. T. và Đặng , V. T. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TAMSULOSIN TRONG ĐIỀU TRỊ TỐNG SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (58), tr 1-5. doi: 10.58490/ctump.2023i58.666.